UAB ˮVITMARGAˮ įregistruota 2016 metais ir dabar yra sparčiai augančių rangovinių įmonių, teikianti paslaugas klientams visoje Lietuvoje ir užsienyje. Nuo pat įsikūrimo UAB ˮVITMARGAˮ įmonėje vis auga paslaugų įvairovė, personalo kvalifikacijos, personalo skaičius, apyvarta, gamybos kiekiai ir darbo vietos.

Misija – vertės kūrimas klientams, vertingos darbo vietos kūrimas ir įmonės vertės kūrimas.

Vizija – tapti patikima, inovatyvia, modernių technologijų įmone, išsiskiriančia aukšta gaminių ir paslaugų kokybe, sugebančia lanksčiai dirbti įvairiose rinkose, patrauklia ir atsakinga darbuotojams, visuomenei ir aplinkai.

Kokybės, aplinkosaugos ir DSS politika

Mes, UAB „VITMARGA”, įsipareigojame reikliai vertinti įmonės teikiamų paslaugų bei savo atliekamo darbo kokybę bei saugoti mus supančią aplinką, sudaryti saugias darbo sąlygas ne tik darbuotojams, bet ir užsakovams bei subrangovams.

Siekdami sustiprinti savo pozicijas rinkoje ir patenkinti klientų poreikius, įmonėje  įdiegėme integruotą Kokybės, aplinkosaugos ir DSS vadybos sistemą pagal ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 bei ISO 45001:2018 standartus.

Atliekamų darbų kokybė, švari aplinka bei sveiki ir saugūs darbuotojai – mūsų įmonės veiklos prioritetai.

Mūsų įsipareigojimai:

 • Laikytis kokybės, aplinkos apsaugos ir darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos standartų reikalavimų.
 • Savo kokybe būti pranašiausiems ir efektyviausiems Lietuvos rinkoje, todėl siekti aukščiausių kokybės standartų.
 • Planuoti ir atlikti darbus bei siekti geriausių ekonominių rezultatų ne tik taupydami išteklius, bet ir sudarydami bei palaikydami saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su darbu susijusiais aspektais.
 • Nuolat kelti mūsų įmonės darbuotojų kvalifikaciją, diegti tobulesnes technologijas ir darbo organizavimo metodus.
 • Laikytis įmonei taikomų teisinių reikalavimų, rengti ir įgyvendinti priemones aplinkos taršai mažinti, racionaliai ir taupiai naudoti gamtos išteklius, identifikuoti pavojus, vertinti riziką ir numatyti jos valdymo bei prevencines priemones.
 • Periodiškai peržiūrėti kokybės, aplinkosaugos ir DSS tikslus, kad jie nuolat būtų tinkami.
 • Analizuoti kokybės, aplinkos apsaugos ir DSS vadybos sistemos procedūrų efektyvumą, rengti programas aukštesniems tikslams siekti, skirti išteklių jų įgyvendinimui.
 • Reikalauti, kad kiekvienas darbuotojas būtų atsakingas už savo darbo kokybę pagal pareigas ir kompetenciją.
 • Įvertinus saugaus darbo veiksnius, grėsmes ir rizikas, suteikti darbuotojams saugias ir patogias darbo sąlygas, taip sumažinant su darbu susijusių nelaimingų atsitikimų, incidentų ir ligų atsitikimo galimybę.
 • Nuolat konsultuotis ir išklausyti darbuotojų bei jų atstovų nuomonę įmonės veiklos gerinimo klausimais.
 • Nuolat gerinti kokybės, aplinkos apsaugos ir DSS padėtį įmonėje.

Padėkos ir socialinė veikla

lt_LTLietuvių kalba